top of page

Face Recognition Terminals

ประหยัดเวลาในการตรวจสอบผู้เข้าผ่านระบบรักษาความปลอดภัย เป็นระเบียบรวดเร็ว เปิดประสบการณ์ใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องตรวจจับใบหน้า ผ่านการเข้าออกอาคาร ประตู หรือจุดตรวจการเข้าออก ประหยัดบุคลากร ประหยัดเวลา ปลอดภัย ตรวจสอบได้

เปิดประตูอาคารสำนักงาน
Hikvision’s Smart Parking Management Solution _ 2017 _ Hikvision.jpg
Screenshot 2022-01-31 145156.png

智能屏障系统

提高安全性和便利性

车牌抗记忆系统 

节省通过安全系统检查访客的时间。快速订购联系我们安装I-Bechamp,开启安防新体验。带有车牌检测摄像头和人脸检测系统穿过大楼

自动屏障系统

Entrance & Exit Management _ Solutions by Function _ Hikvision1.jpg

带自动检查系统
能够通过铭牌识别汽车

注册和人脸检测相机增加安全性

某停车场出口.jpg

可用于公寓、住宅区、工业厂房甚至你自己的家

parking-article-image.jpeg

รายงานการวิเคราะห์ยานพาหนะสามารถบอกจำนวนรถที่ผ่านเข้าได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ข้อมูลนี้จะให้ข้อมูลอัจฉริยะแก่ผู้ประกอบการที่จอดรถเพื่อวางแผนธุรกิจของตน เช่น การจัดหาทรัพยากรพนักงานเพิ่มเติมในช่วงเวลานั้น เป็นต้น

Hikvision’s Smart Parking Management Solution _ 2017 _ Hikvision2.jpg

ประหยัดบุคลากรในการตรวจเช็ค เพิ่มความปลอดภัย ลดความผิดพลาดของบุคลากร สามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญได้ 

Managing vehicle entry with ANPR _ Blog _ Hikvision2.jpg

智能门锁系统

DS-KIS7021.png

用于记录访问的访问控制系统 - 出入访问控制,用于检查人员进出的访问控制系统。在那个位置,例如在您自己的办公楼内或出租办公室内。通常,我们必须使用保安人员来履行这些职责。如果我们安装访问控制系统,访问控制,访问控制系统,我们可以大大减少保安人员的费用。并能尽快收回安装系统的投资
我们可以使用门禁系统——out。进出日志报告公司员工可以与时间助理程序结合使用,以查看员工的缺勤和迟到情况。

 1。门禁系统门禁,简单门禁系统不需要连接到网络系统,网络可以作为一个独立的(单门)使用。

 

  2.门禁系统门禁,使用多扇门的门禁系统都通过计算机网络(LAN)相互连接,可以使用.get many door全部通过软件程序链接,使系统工作精度高。错误少,适合多出入口的场所。

 

FingerPrint Terminals

Visitor Terminal

Readers