top of page

รีโมทอัจฉริยะ
ควบคุมเครื่่่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยมือถือ สามารถสร้างตารางเวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้

i-bechamp Universal E-remote รีโมทอัจฉริยะ

฿990.00價格
    bottom of page